Closer to you with a fully equipped LPG fleet around Malta & Gozo

With fixed points and more than 28 authorised distributors selling gas cylinders and other gas related products, we remain committed to give all our clients the best service. Whether it’s for domestic use or in bulk, at EasyGas (Malta) Ltd, our services come at affordable prices all year round! 

6 Fixed points

Easygas Ltd

Triq Valletta, Luqa

 21 377 179

NIBE Marketing

Triq taż-Żwejt, San Ġwann

 21 472 271

Usasfuso

65, Triq Santa Rita, Rabat

 21 450 910

Alfsons

Triq Manwel Magri, Hamrun

 21 222 112

JM Discount Depot Cash & Carry

Triq tal-Barrani, Zejtun

 21 663 304

Bottles And Bottles

Triq L-Etna, Il-Mellieħa

 21 521 235

EasyGas Authorised Distributors

Manuel Grech

Hamrun

 99 479 899

Kevin Magro

Isla – Bormla – Kalkara

 99 456 751

Joseph Cassar

Kirkop – Safi - Zurrieq

 99 273 319

Manuel Bugeja

Luqa – Ghaxaq – Gudja

 99 026 522

Paul Spagnol

Rahal Gdid

 79 697 965

Francois Cassar

Valletta

 99 811 881

Alfred Grima

Marsascala - Marsaxlokk - Mellieha - Rabat - Qawra - Bugibba - St. Pauls Bay

 79 383 815

Lenny Caruana

Sliema (part of)

 99 403 817

Carmel / Carlos Cutajar

St.Julians – Swieqi – St. Andrews – Ibragg – Pembroke – B'Caghaq

 99 896 727 / 99 896 718

Raymond Sarcia

Mosta

 99 822 895

Albert / Roderick Cumbo

B'Kara

 77 676 330 / 99 879 965

Keith Desira

Naxxar – Gharghur – Balzan – Lija – Iklin – Madliena

 99 456 470

Jeffrey Said

Msida – Swatar – Pietà – Gzira (part of)

 99 879 982

Anthony Debono

Gzira – Ta' Xbiex

 79 054 223

Michael Camilleri

Floriana – Sta. Lucia

 99 881 210

Mario Polidano

Tarxien – Qrendi – Qormi Ta' Farsina

 79 444 626

Benny Desira

Attard – Zebbug

 99 448 433

Mario Galea

Sliema - Manikata - Landrijiet - Mgarr - Wardija - Mtarfa - Bahrija - B'kara Ta' Paris - Valletta

 79 383 803

George Debono

Fgura – Birgu

 99 478 561

Lee Borg

Mgarr

 99 498 935

Josef Spagnol

All Areas

 79 603 667

Samuel Callejja

St. venera - Marsa - Qormi - 

Valletta - B' kara Ta' Paris -

Zebbug (Behind Toyota) - 

Luqa ( Saturday)

 79 383 805

Alfred Grima

Bugibba - Qawra - St  Pauls Bay -

Mellieha - Ghadira - Xemxija

Marsascala

 79 383 815

Steve Cilia & Jean Paul Zammit

Rabat - Dingli - Siggiewi - Hal Luqa - San Gwann - Zabbar - Xghajra - Zejtun

- Ghaxaq - Gudja

(After 12) Sliema - St Julians - 

Ta' Giorni - Floriana - Valletta - BBugia

 79 383 824 / 79 383 816